Payday loans

Missió i visió

Missió

L'objecte de l'IDIAP és crear nou coneixement i evidències útils, promovent, desenvolupant i gestionant la recerca de l'Atenció Primària de Salut, principalment a Catalunya, fomentant la formació en recerca, la difusió dels seus resultats i la translació als serveis sanitaris.

argaiv1787

 
Visió
Ser una institució referent en recerca en l'Atenció Primària de Salut a nivell nacional i internacional liderant la investigació d'excel·lència i facilitant la participació dels professionals, i la difusió i aplicació dels resultats en la pràctica diària.

 

Objectius Estratègics

  • Potenciar la investigació en l' Atenció Primària de la Salut.
  • Posar en marxa els nous programes de recerca de l'IDIAP mitjançant la consolidació dels les plataformes tecnològiques especialitzades.
  • Impulsar una política de difusió i transferència dels resultats de la pràctica assistencial a les Guies de Pràctica Clínica, als serveis de salut i a la societat en general.
  • Millorar la capacitació dels investigadors de l'IDIAP Jordi Gol.
  • Incrementar les relacions i col·laboracions en investigació amb d'altres institucions i organismes.
  • Vetllar per la qualitat dels processos i resultats de l'IDIAP.

Per donar servei aquesta web utilitza galetes (en anglès, “cookies”)